Cestování mimo sezónu / Off-season traveling

Když jsme naše okolí začaly seznamovat s naším cestovatelským plánem, často jsme zaslechly námitku, proč se chystáme cestovat na podzim a přes zimu a proč raději nepočkáme na léto. Ano, vyjet cestovat na podzim na Balkán (a ne někam do teplých krajů) se může na první pohled zdát jako hloupý nápad, ovšem má to i řadu výhod:

  • Především je po sezóně. Místa, která bývají v létě přecpaná turisty, si můžeme v klidu vychutnat téměř samy. Žádné fronty a žádné davy cizích lidí, co by nám lezli do záběru.
  • Hostely bývají často téměř poloprázdné. Takže když se zadaří, máme pro sebe i celý pokoj, kde by nás jinak bylo šest, a volný prostor můžeme využít k věšení vypraného prádla :).
  • Když už někoho v hostelu potkáme, je to většinou někdo, kdo cestuje delší dobu jako my. Což bývá velmi inspirativní. A taky nás to ujišťuje v tom, že nejsme blázni, když jsme odešly z práce, abychom mohly cestovat.
  • Podzimní příroda. Magická mlha, barevné stromy, dramatické mraky. Může snad být něco hezčího? Zvlášť pro oko fotografa…
  • Jo! Když nasněží! A my si připadáme jako v pohádce :).

Jinak samozřejmě… Dny jsou krátké  a teploty nejsou rozhodně tropické, ale když u toho nemusíme chodit do práce, nějak líp se to všechno snáší :).


When we started telling people about our plan to travel, we were often asked about the reason why we are going to travel during autumn and winter and why we don’t rather wait for the summer. Yep, traveling through the Balkans in autumn (instead of some warmer destination) might seem as an stupid idea at the first thought, but we have found out that it has several advantages as well:

  • First of all it’s off-season. We can peacefully enjoy the places which are usually crowded during the summer. There are no queues and no crowds of strangers spoiling your view.
  • Hostels are half-empty quite often. So if we are lucky, we are alone in six beds dorm and we can use the free space for drying our newly washed laundry :).
  • When we meet people in the hostels, they are usually traveling for longer period of time like us. Which is quite inspirational and it makes us more sure that it was not that crazy to quit our jobs for traveling.
  • Autumn nature. Magic mists, colourful trees, dramatic clouds. Could something be more beautiful? Especially for a photographer?
  • Yes! When it’s snowing! And it feels like a fairy tale :).

But… Off course, the days are short and the temperature is not “tropical” but because we don’t have to go to work, we don’t mind it that much :).

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s